Om covid-19

Vi gör allt för att ni ska känna er trygga hos oss, bland annat med att jobba med följande saker:

  • Utökade städrutiner där ytor som ofta kommer i kontakt med händer spritas av.
  • Handsprit finns tillgängligt för samtliga våra gäster
  • Personal är tillsagd att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom
  • Vi har separerat bord och bingoterminaler så att det är minst 1 meter mellan dem.

I övrigt följer vi naturligtvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande serveringsställen.